รับจำนำสินค้า

จำนำ MacBook, iPhone, iPad, iMac, Mac Pro, Mac mini

เช็คราคารับจำนำง่ายๆ

เตรียมข้อมูลสินค้าให้พร้อม อาทิ สเปค สภาพ อุปกรณ์ อายุการใช้งาน และ ราคาที่ต้องการฝากจำนำ

Line Application @168BNT (มี @ด้านหน้า) | เจ้าหน้าที่ตอบในช่วงเวลาทำการเท่านั้น (13:00-20:00น.)

ปลอดภัย และมั่นใจได้ไง ?

ไม่เปิดเครื่อง ไม่แกะเครื่อง ไม่ถอดเปลี่ยนอะไหล่ มีระบบตรวจสอบ มีเอกสารยืนยัน

ตัวอย่างเอกสารที่จะได้รับ

รายละเอียด เงื่อนไขครบถ้วน มั่นใจได้ 100%

มาตรฐานของเรา

1. ลูกค้าจะได้รับสัญญาการฝาก

มีเอกสารการรับจำนำ, ใบเสร็จการชำระเงิน, ทุกขั้นตอนโปร่งใส

2. ตรวจสอบค่าบริการได้ผ่าน QR Code

ตรวจสอบได้ตลอด เช็คยอดค่าบริการ แจ้งการโอนเงิน และมี SMS Alert แจ้งเตือน

3. ร้านจดทะเบียนใบอนุญาตถูกต้อง

เปิดบริการยาวนานกว่า 10 ปี ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ

4. มีระบบกล้องวงจรปิด ตลอด 24 ชั่วโมง

มีระบบ Security แน่หนา, มีระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าถึงสินค้า

เงื่อนไขการจำนำสินค้า

ไม่เปิดเครื่อง ไม่แกะเครื่อง ไม่ถอดเปลี่ยนอะไหล่ มีระบบตรวจสอบ มีเอกสารยืนยัน

 • ผู้ขายจะต้องชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด
 • อัตราค่าบริการขั้นต่ำในการบริการทุกรายการ 200 บาท
 • ผู้ขายฝากขาดการชำระค่าบริการครบ 2 งวดการชำระค่าบริการ จะถือว่าผู้ขายฝากเจตนา สละสิทธิการเป็นเจ้าของสินค้าขายฝากนั้น โดยทาง 168bnt จะมีสิทธิในการนำสินค้าขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ระยะเวลาในการขายฝากสินค้า จะมีระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาขายฝากสินค้านั้นๆ
 • กรณีผู้ขายฝากไม่มารับสินค้าขายฝากคืนตามระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับวันล่ะ 100 บาท
 • กรณีผู้ขายฝากไม่มารับสินค้าขายฝากคืน เป็นระยะเวลาครบ 6 เดือน ทาง 168bnt จะถือว่าผู้ขายฝากเจตนา สละสิทธิการเป็นเจ้าของสินค้าขายฝากนั้น โดยทาง 168bnt จะมีสิทธิในการนำสินค้าขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • การรับคืนสินค้าขายฝาก ผู้ขายฝากจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และ เอกสารใบขายฝากสินค้ามาแสดงทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการบริการใดๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ขายฝาก
 • ทาง 168bnt ไม่รับขายฝากสินค้า ที่ได้มาอย่างผิดกฏหมาย สินค้าขโมย หรือ สินค้าที่มีการใด้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องทุกกรณี
 • ด้าน Software ในตัวสินค้าขายฝาก ทาง 168bnt ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทาง 168bnt เป็นแค่ตัวกลางในการรับขายฝากสินค้า ซึ่งไม่รวมถึง Software ภายในทั้งสิ้น
 • ด้าน Hardware ก่อนการรับขายฝากสินค้า ทางทีมงาน 168bnt ได้มีการตรวจในระดับพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้มีการวิเคราะห์ขั้นสูง หรือตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าใช้งานได้สมบูรณ์หรือไม่ จึงไม่สามารถรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ การันตีใดๆ เกี๋ยวกับ Hardware ใดๆได้
 • กรณีสินค้าขายฝากที่มี Battery ทางทีมงานจะสงวนสิทธิในการชาร์จไฟให้ Battery เต็ม 100% ก่อนเข้าจัดเก็บสินค้าทุกครั้ง
 • กรณี Battery สินค้าขายฝากเสื่อมสภาพ อาจด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง 168bnt จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ทุกกรณี
เช็คราคารับจำนำ
 • เช็คราคาจำนำ MacBook
 • เช็คราคาจำนำ iPhone
 • เช็คราคาจำนำ iPad
 • เช็คราคาจำนำ iMac
 • เช็คราคาจำนำ Apple Watch
 • เช็คราคาจำนำ Mac mini
 • เช็คราคาจำนำ Mac Pro
นัดหมายก่อนเข้ามาทุกครั้ง